Kreslenie pravou hemisférou – online kurz

Naučte sa KRESLIŤ správne – kreslenie PRAVOU hemisférou. ✍ Ovládnite techniku kreslenia pravou hemisférou a kreslite oveľa LEPŠIE, než si dokážete predstaviť. Teraz 4 lekcie ZDARMA!

kreslenie pravou hemisférou

Online kurz kreslenia pravou hemisférou

Kresliť dokáže každý, kto zvládne vziať ceruzku do ruky a uvoľniť hranice svojej intuície.

Mať obraz “v srdci” je oveľa dôležitejšie ako analyticky vnímať jeho časti a prenášať ich na papier. Kreslenie nie je vecou schematickej logiky, pamäti ani motorickej presnosti, ale osobnej kreativity, intuície a radosti z umeleckej tvorby. Naučiť sa kresliť znamená zapojiť do činnosti tie správne schopnosti a zdokonaliť ich tréningom.

Kurz kreslenia pravou hemisférou vám dá návod a dokáže, že kresliť sa môže naučiť naozaj každý!

Základným cieľom kurzu kreslenie pravou hemisférou je okrem osvojenia si techniky videnia, chápania súvislostí a ich prenosu na papier aj povzbudenie chuti kresliť a posilnenie dôvery vo vlastné schopnosti. V tomto kurze ide vo všeobecnosti o prebudenie individuálneho potenciálu každého účastníka.

>> Ďalšie informácie <<

Tento špeciálny online kurz kreslenia je zameraný na kreslenie podľa skutočnosti so zachytením reálnej priestorovej perspektívy. Na kurze sa zameriava na maľovanie detailov tváre, vlasov a rúk. Účastníci sa učia úplne novým spôsobom ako kresliť portrét, autoportrét a profil s verným vystihnutím rysov. Bude sa kresliť, kresliť a … kresliť.

kreslenie pravou hemisférouPre koho je kurz určený?

Na kurze kreslenia pravou hemisférou je vítaný každý, kto:

  • o sebe tvrdí, že nevie kresliť a chce sa to naučiť,
  • o sebe tvrdí, že nevie kresliť a neverí, že by sa to mohol naučiť,
  • už má s kreslením skúsenosti a chcel by sa zdokonaliť,
  • sa kresleniu venuje a má chuť získať nové zručnosti,
  • sa o kreslenie nikdy nezaujímal.
  • Na kurze kreslenia je vítaný úplne každý, kto má chuť v príjemnej atmosfére venovať čas papieru a ceruzke.

Kurz kreslenie pravou hemisférou je určený amatérom, nováčikom i ľuďom, ktorí sa kresleniu dlhodobo venujú. Kurz možno využiť ako návod a spôsob naštartovania nových kreatívnych perspektív, ktoré nemusia súvisieť len s kreslením. Je určený pre ľudí snažiacich sa o sebazdokonalenie, ale aj pre študentov pripravujúcich sa na talentové skúšky.

Prečo ľudia “nevedia” kresliť a prečo sa to tu naučia?

Presvedčenie “neviem kresliť” sa vo väčšine z nás začne rozvíjať niekedy v období dospievania. Ako malé deti sme všetci kreslili radi a veľa. Potom sme začali na svoje kresby nazerať kriticky, hodnotiť schémy a systémy. Práve toto odpútanie sa od pravej hemisféry vedie u väčšiny dospelých ku strate radosti z kreslenia a k pocitu, že kresliť jednoducho nevedia.

Vedieť kresliť však neznamená disponovať zvláštnymi schopnosťami alebo danosťami. Naučiť sa kresliť znamená začať využívať schopnosti uložené v pravej hemisfére, ktoré sú každému človeku prirodzené. Na kurze kreslenia pravou hemisférou sa učíme otvoriť akýsi most medzi ľavou a pravou časťou mozgu a tréningom “zobudiť” doteraz nevyužívané schopnosti.

>> Vstup do kurzu kreslenia pravou hemisférou je dnes zdarma!

Prečo kreslíme pravou hemisférou?

Podstata kreslenia pravou hemisférou vychádza zo všeobecných vedomostí o fungovaní mozgu a jeho jednotlivých centier.

Je všeobecne známe a výskumami mnohonásobne potvrdené, že ľavá hemisféra je tá racionálna. Je sídlom analytického myslenia, reči, logiky, ale napríklad aj vôle, pamäti na fakty a informácie a celého verbálneho myslenia. Z nej pochádza aj už spomínané kritické myslenie. Ide o časť mozgu, ktorú v prevažnej miere využíva väčšina modernej spoločnosti.

V nej sídliace schopnosti sú bezpochyby veľmi dôležité a pre život nevyhnutné, ale pri takej činnosti, akou je kreslenie, takmer neuplatniteľné. Výsledkom kreslenia ľavou hemisférou sú kresby zamerané na schémy a uloženie jednotlivých častí do celku. Takýmto kresbám chýba holistický pohľad.

Pravá hemisféra je sídlom kreativity, intuície, súvislostí, predstavivosti, ale napríklad aj emócií. Zatiaľ čo ľavá hemisféra je o hraniciach a limitoch, pravá je sídlom neobmedzených možností. Umožňuje ľudskému mozgu zájsť ďalej ako len k hraniciam racia.

Čaro kreslenia pravou hemisférou spočíva v tom, že súčasne s rozvojom tejto schopnosti sa človeku “otvára” cesta k rozvoju schopností uložených v tejto časti mozgu opakovaným tréningom.

O lektorke kurzu:
Kreslením pravou hemisférou vás prevedie MgA. Petra Cibulková, umelkyňa s bohatými skúsenosťami v profesionálnej kresbe a maľbe, ktorá sa viac ako 10 rokov intenzívne venuje aj výučbe kreslenia a iných výtvarných techník.

>> Ďalšie informácie <<

 

> Vstup do kurzu kreslenie pravou hemisférou je dnes zdarma!

* Do kurzu už vstúpilo už viac ako 15 850 účastníkov!